SEMICON SEA 2022

SEMICON SEA 2022

Ngày đăng: 09/11/2022 12:55 PM
Lượt xem: 83

    Từ ngày 21-13/06/2022, QES tham gia và giới thiệu các thiết bị Đo lường, Kiểm tra chất lượng sản phẩm về Điện - Điện tử - Bán dẫn đến Hội chợ triển lãm Công nghiệp Điện tử - Bán dẫn SEMICON SEA 2022 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm SPICE, Penang, Malaysia.